Sommarstängt

Det finska sekretariatet har sommarstängt 25.6–8.8 och det svenska sekretariatet mellan 5.7 – 16.8. Vi önskar alla en glad sommar!