Uusi antologia politiikan haasteista Ruotsissa ja Suomessa

Ruotsissa ja Suomessa on usein samat poliittiset haasteet, mutta ovatko ratkaisutkin samoja? Puolueet tienhaarassa -antologiassa kummankin maan valtiotieteilijät, lainoppineet ja poliitikot esittelevät uutta poliittista maisemaa.

”Kirja on syntynyt erikoisena, pandemianvärittämänä aikana, joka on tuonut mukanaan suuria muutoksia yhteiskuntiimme sekä myös vaikuttanut suhteisiin sekä Pohjoismaiden välillä että EU:n sisällä. Kyseinen problematiikka ei ole teoksen pääteema, mutta sitä käsitellään joissakin teksteissä”, kertoo Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtaja Gunvor Kronman.

Pääosio koostuu kymmenestä esseestä, jotka käsittelevät muun muassa liberaalin demokratian vallanjakoa, uusien puolueiden rooleja sekä kummankin maan geopoliittisia olosuhteita. Kirja käsittää myös entisten EU-komissaarien Cecilia Malmströmin ja Jyrki Kataisen haastattelut. He kertovat ajatuksiaan kansallisesta ja eurooppalaisesta politiikasta.

Antologian aloittavat Ruotsin puhemies Andreas Norlén ja Suomen entinen puhemies, nykyinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen. He pohtivat eduskunnan ja hallituksen välistä vallanjakoa sekä edustuksellisen demokratian haasteita.

”Hyvä uutinen Suomen ja Ruotsin kaltaisille pienille maille on se, että meillä on korkeasti koulutettu väestö, joka muodostaa hyvin toimivien instituutioiden perustan. Tämä yhdistelmä on tärkeämpi tulevaisuuden hyvinvoinninja kilpailukyvyn kannalta kuin maan pinta-ala ja väestön lukumäärä”, kirjoittaa antologian toimittaja Olof Ehrenkrona, joka on myös Svenska Dagbladetin pääkirjoitustoimittaja ja entinen Ruotsin pääkonsuli Ahvenanmaalla.     

Kirja on toteutettu Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta, jolle kuluva vuosi on 60. toimintavuosi. Rahasto toimii Hanasaaren päämiehenä.  

Nimi: Puolueet tienhaarassa – Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema

Kirjassa mukana: Olof Ehrenkrona (toim.), Carsten Anckar, Fredrik Bergman, Malena Britz, Jyrki Katainen, Cecilia Malmström, Tommy Möller, Andreas Norlén, Siv Sandberg, Åsa von Schoultz, Annika Ström Melin, Jan Teorell, Teija Tiilikainen, Matti Vanhanen, Emil Waris, Hanna Wass, Elin Wihlborg

Toteutus: 176 sivua, sidottu.

Arvostelukappaleet (PDF tai painettu kirja): ota yhteys Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgårdiin, puh. +358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi

Lue myös

Kesätauko 2023

Suomen sihteeristö ja Ruotsin sihteeristö ovat suljettuina kesällä 1.7.–6.8.2023. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

Kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut Ruotsissa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kahdeksan kymmenestä ruotsalaisesta suhtautuu myönteisesti Suomeen, ja erityisesti nuoret haluaisivat oppia lisää maastamme. Ruotsalaiset kertovat arvostavansa ennen kaikkea Suomen puolustuskykyä, kriisinhallintaa sekä yhteiskunnan toimivuutta. Suomi nähdään myös aiempaa tasa-arvoisempana maana. Tiedot ilmenevät ajatushautomo Magman, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Suomen Tukholman-instituutin, Suomen Tukholman-suurlähetystön sekä Hanasaaren Novus-tutkimusyrityksellä teettämästä kartoituksesta. Tammikuussa 2023 tehdyn mielipidekyselyn mukaan ruotsalaiset miehet ovat keskimäärin naisia kiinnostuneempia Suomesta – ja nuoret vanhempia ikäluokkia enemmän. Mielenkiinnon kohteiksi nimettiin erityisesti Suomen historia, yhteiskunnallinen keskustelu ja turvallisuuspolitiikka. Lähes 80 prosenttia vastanneista kokee Suomen ja Ruotsin lähentyneen toisiaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kyselyn mukaan ruotsalaisten käsitys Suomesta tasa-arvoisena maana on kohonnut merkittävästi. Puolet vastanneista katsoo sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan Suomessa. Novuksen vuoden 2017 mittauksessa vastaava luku oli 26 prosenttia. Toisaalta tutkimus osoittaa, että ruotsalaiset eivät juurikaan piittaa suomalaisesta kulttuuritarjonnasta kuten kirjallisuudesta, musiikista tai elokuvista. Myöskään ponnistelut ilmastopolitiikan saralla eivät ole vakuuttaneet – vain noin 20 prosenttia pitää Suomea alan edelläkävijänä. Novus haastatteli tutkimusta varten yli 1…