Globsol är en mötesplats och utbildningsprogram för unga som är intresserad av hållbar utveckling och aktuella samhällsfrågor. Deltagarna kommer bland annat från olika ungdomsförbund och högskolor/universitet.

Under Globsol samlas vi för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv, delta i workshops, lära känna varandra och få verktyg för att jobba med de här frågorna i våra vardag, i våra skolor, arbetsplatser och organisationer.

Globsol arbetar för en ökad internationell solidaritet, för samman unga aktiva människor från Norden och ger deltagarna möjlighet att nätverka, påverka och arbeta med angelägna frågor i engagerande workshops, föreläsningar och diskussioner.

Globsol arrangeras årligen på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo i Finland samt på Biskops Arnö norr om Stockholm. Alla deltagare får altså en möjlighet att åka till grannlandet. Dock under 2020 arrangerades Globsol digitalt.

Öppningstalare riksdagsledamot Annika Hirvonen på Globsol 2018
Deltagare från Globsol 2018 i Helsingfors


Globsol är initierat av Kulturfonden för Sverige och Finland tillsammans med Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland för att skapa flera kontakter mellan unga och aktiva medborgare och framtida beslutsfattare i de nordiska länderna.

Projektets primära syfte är att få unga och aktiva människor att mötas och att skapa bilaterala nätverk mellan Sverige, Finland och övriga Norden. Globsol strävar också efter att öka de ungas kunskap och förståelse av globala frågor som berör främst biståndsländer samt att ge dem en möjlighet att arbeta tillsammans för internationell solidaritet. Globsol uppmuntrar till ett aktivt deltagande för att bekämpa globala orättvisor och erbjuder kunskap om hur det är möjligt att agera i Finland och Sverige för att ta itu med dessa problem.

Globsol är öppet för alla och politiskt obundet.

Under 2020 arrangerades verksamheten digitalt, men vi hoppas att kunna återskapa resorna i framtiden. Vi tror på vikten av personliga möten i relationsskapandet.

Mer information

Anni Heikka

anni@kulturfonden.net

+46 73 544 79 19