STYRELSEN

Fondens arbete leds av styrelsens sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering genom kulturdepartementet i Sverige och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Ledamöterna väljs till en treårsperiod och för varje ledamot utses även en personlig suppleant. Regeringarna i Sverige och Finland utser varsin ledamot som turas om, vartannat år, på posterna som ordförande och vice ordförande.

Under 2024 är landshövding Lotta Finstorp (Sverige) ordförande och vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki (Finland) vice ordförande i styrelsen.

FINLÄNDSKA UTSKOTTET

Vice ordförande
Anneli Jäätteenmäki, vicehäradshövding
Suppleant: Antton Rönnholm, politices magister

Stefan Wallin, Senior Advisor
Suppleant: Veronika Honkasalo, riksdagsledamot

Anne-Mari Virolainen, VD
Suppleant:

SVENSKA UTSKOTTET

Ordförande
Lotta Finstorp, landshövding
Suppleant: Ola Kellgren, f.d. direktör

Martin Hårdstedt, professor
Suppleant: Ann-Sofie Köping Olsson, högskolelektor och forskare

Anna Modéer Wiking, seniorproducent
Suppleant: Michael Cronstedt, kulturkonsult


SAKKUNNIGA

Styrelsen utser en expertgrupp i varje land. De sakkunniga granskar, bedömer och prioriterar ansökningarna – utifrån fondens syfte och kriterier. Deras rekommendationer ligger sedan till grund för utskottens beslut.

FINLAND

Ordförande
Kaarlo Hildén, rektor
Musik

Maria Romantschuk, journalist
Litteratur, Media och journalistik

Paula Rossi, professor
Utbildning och språk

Tuomas Heikkilä, professor
Vetenskap och historia

Joachim Thibblin, teaterchef
Scenkonst, Film

Kai Jaskari, journalist
Kulturmöten och kulturarv, Samhällsutveckling

Maija Tanninen-Mattila, FK
Arkitektur och formgivning, Bildkonst

SVERIGE

Ordförande
Martin Sundin, direktör 
Bilateralt mervärde

Katrin Holmqvist Sten, prefekt
Bildkonst

Viktor Zeidner, tonsättare och skivbolagsdirektör
Musik

Päivi Juvonen, professor 
Vetenskap, skola och språk 

Elnaz Baghlanian, litterär chef 
Litteratur 

Oda Fiskum, dramatiker
Scenkonst

Stefan Lundblad, museichef
Kulturarv


PERSONAL

Finland

Gunvor Kronman, fonddirektör gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi
+358 40 745 1738

Satumari Hagelberg, administrativ direktör
satumari.hagelberg(at)hanaholmen.fi
+358 50 305 08 54

Julia Sjöberg, fondassistent
julia.sjoberg(at)hanaholmen.fi
+358 400 466 440

Sverige

Mats Wallenius, fonddirektör
mats(at)fondensverigefinland.org
+46 70 961 14 08

Alfiero Zanotto, fondkoordinator
alfiero(at)fondensverigefinland.org
+46 73 5022 110