STYRELSEN

Fondens arbete leds av styrelsens sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen utses av respektive lands regering genom kulturdepartementet i Sverige och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Ledamöterna väljs till en treårsperiod och för varje ledamot utses även en personlig suppleant. Regeringarna i Sverige och Finland utser varsin ledamot som turas om, vartannat år, på posterna som ordförande och vice ordförande.

Under 2021 är det vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki som är ordförande (Finland) och f.d. landshövding Chris Heister som är vice ordförande (Sverige).

Anneli Jäätteenmäki

FINLÄNDSKA UTSKOTTET

Ordförande
Anneli Jäätteenmäki, vicehäradshövding
Suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot

Stefan Wallin, Senior Advisor
Suppleant: Veronika Honkasalo, riksdagsledamot

Johan Kvarnström, riksdagsledamot
Suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor

Foto/Anneli Jäätteenmäki: Harri Anttila

Chris Heister

SVENSKA UTSKOTTET

Ordförande
Chris Heister, f.d. landshövding
Suppleant: Martin Hårdstedt, professor

Jarmo Lainio, professor
Suppleant: Ola Kellgren,
direktör

Annika Hirvonen, riksdagsledamot
Suppleant: Emilia Töyrä, riksdagsledamot


SAKKUNNIGA

Styrelsen utser en expertgrupp i varje land. De sakkunniga granskar, bedömer och prioriterar ansökningarna – utifrån fondens syfte och kriterier. Deras rekommendationer ligger sedan till grund för utskottens beslut.

FINLAND

Ordförande
Kaarlo Hildén, rektor
Musik

Nina Edgren-Henrichson, projektchef
Litteratur och media

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
Skola och utbildning

Tuomas Heikkilä, professor
Vetenskap

Joachim Thibblin, teaterchef
Scenkonst, film

Kai Jaskari, journalist
Samhälle och demokrati

Kai Kartio, museidirektör
Bildkonst

SVERIGE

Ordförande
Birgitta Englin, senior rådgivare 
Scenkonst, film och samhälle

Katrin Holmqvist Sten, prefekt
Bildkonst

Viktor Zeidner, musiker och producent
Musik

Päivi Juvonen, professor 
Vetenskap, skola och språk 

Elnaz Baghlanian, litterär chef 
Litteratur 

Martin Sundin, direktör
Bilateralt mervärde


PERSONAL

Finland

Gunvor Kronman

Gunvor Kronman, fonddirektör gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi
+358 40 745 1738

Satumari Hagelberg

Satumari Hagelberg, administrativ direktör
satumari.hagelberg(at)hanaholmen.fi
+358 50 305 08 54


Sverige

Mats Wallenius, fonddirektör
mats(at)kulturfonden.net
+46 70 961 14 08

Anni Heikka, fondkoordinator
anni(at)kulturfonden.net
+46 73 544 79 19