Anneli Jäätteenmäki ny ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland

Vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki blir ny ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finlands finländska utskott. Finlands tidigare statsminister Jäätteenmäki har under 2020 verkat som ledamot i styrelsen, men tar nu över ordförandeskapet från minister Jan-Erik Enestam, som lämnar sitt uppdrag. Den tidigare nordiska samarbets-, samt miljö-, kultur-, och försvarsministern Stefan Wallin utnämndes till ny styrelseledamot vid statsrådets allmänna sammanträde idag. ”När jag valdes in i fondstyrelsen ifjol gladde jag mig mycket över att få återvända till det nordiska samarbetet efter alla år som Europaparlamentariker. Nu ser jag fram emot att kunna leda hela fondens arbete nästa år i nära samarbete med mina kollegor i Sverige och Finland. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Jan-Erik Enestam för det ovärderliga arbete han gjort för fonden under sin mångåriga ordförandetid”, konstaterar Anneli Jäätteenmäki. I det finländska utskottet sitter förutom ordförande Jäätteenmäki och nyinvalda ledamoten Stefan Wallin även riksdagsledamoten Johan Kvarnström. I det…

Partiernas vägskäl – en antologi på initiativ av fonden

De politiska utmaningarna är oftast desamma i Sverige och Finland – men gäller det också lösningarna? I antologin Partiernas vägskäl belyser statsvetare, jurister och politiker i de två länderna det nya politiska landskapet. Boken ger fördjupade perspektiv på några av vår tids viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av politik och svensk-finländska förhållanden Den utges av Appel Förlag på initiativ av Kulturfonden och utkommer i slutet av november 2020. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandel – både på nätet och fysiska butiker. Den finns både som vanlig bok och e-bok, samt även på finska. Bokens finska titel är Puolueet tienhaarassa – Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema. – Boken har tillkommit i en märklig tid, präglad av en pandemi som har medfört stora konsekvenser för våra samhällen och även påverkat relationerna i Norden och EU. Den problematiken är inte huvudtemat, men berörs i några texter, säger fondens ordförande Chris Heister. Antologin inleds av…