Partiernas vägskäl – en antologi på initiativ av fonden

De politiska utmaningarna är oftast desamma i Sverige och Finland – men gäller det också lösningarna? I antologin Partiernas vägskäl belyser statsvetare, jurister och politiker i de två länderna det nya politiska landskapet. Boken ger fördjupade perspektiv på några av vår tids viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av politik och svensk-finländska förhållanden
 
Den utges av Appel Förlag på initiativ av Kulturfonden och utkommer i slutet av november 2020. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandel – både på nätet och fysiska butiker. Den finns både som vanlig bok och e-bok, samt även på finska. Bokens finska titel är Puolueet tienhaarassa – Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema.
 
– Boken har tillkommit i en märklig tid, präglad av en pandemi som har medfört stora konsekvenser för våra samhällen och även påverkat relationerna i Norden och EU. Den problematiken är inte huvudtemat, men berörs i några texter, säger fondens ordförande Chris Heister.

Antologin inleds av Sveriges talman Andreas Norlén och Matti Vanhanen, tidigare talman i Finland, numera finansminister. De reflekterar kring maktdelning mellan riksdag och regering samt den representativa demokratins utmaningar. I början av boken finns en introduktion om de politiska systemen i Sverige och Finland av professor Åsa von Schoultz. Huvudavsnittet består av fem parallella essäer om bland annat maktdelningen i den liberala demokratin, de nya partiernas roll, rättighetsfrågornas växande betydelse och de båda ländernas geopolitiska förutsättningar. Relationen mellan nationell och europeisk politik kommenteras i ett särskilt avsnitt. De tidigare EU-kommissionärerna Cecilia Malmström och Jyrki Katainen intervjuas av författaren och Dagens Nyheters mångåriga EU-korrespondent Annika Ström Melin.
 
– Den goda nyheten för små länder som Finland och Sverige är att vi har en välutbildad befolkning som bemannar välfungerande institutioner. Den kombinationen betyder mer för det framtida välståndet och konkurrenskraften än territoriets storlek och befolkningens numerär, skriver Olof Ehrenkrona, ledarskribent i Svenska Dagbladet och tidigare generalkonsul på Åland, i ett avslutande kapitel där han delger läsaren sina reflexioner kring bokens tema.


 För att köpa boken kontakta din bokhandel eller sök hos en bokhandel på nätet.  

Recensionsexemplar och övrig förlagsinformation kontakta förläggare Helena Hegardt du Rées: info@appellforlag.se  +46 70 533 53 31 

Frågor angående fonden och boken generellt kontakta fondens direktör Mats Wallenius:  mats@kulturfonden.net +46 70 961 14 08. 
I Finland utges boken av Scriptum förlag och distribueras av Boklund: info@boklund.fi

Läs också

Sommarstängt

Det finska sekretariatet har sommarstängt 25.6–8.8 och det svenska sekretariatet mellan 5.7 – 16.8. Vi önskar alla en glad sommar!