Tandem Cultural Dialogues (TCD) on vuosittainen ajankohtaisten asioiden ja tulevaisuuden kuvien analyysi, joka pyrkii tutkimaan taiteen ja kulttuurin roolia yhteiskunnallisessa kehityksessä kahdenvälisten dialogien kautta. TCD koostuu kolmesta osasta, joista itse konferenssi on koko koko projektin selkäranka. Climate Culture Conference 2019 oli kaikkien aikojen ensimmäinen Tandem Cultural Dialogues-konferenssi.

CLIMATE CULTURE 2019

Ensimmäisen vuoden Tandem Cultural Dialogues-konferenssi järjestettiin teemalla “Climate Culture” 12. kesäkuuta 2019 Tukholmassa.

Climate Culture-konferenssiin kokoontui taiteilijoita,tutkijoita, opiskelijoita ja poliitikkoja keskustelemaan kulttuurin ja taiteen roolista yhteiskunnassamme ilmastonmuutoksen aikana. Konferenssin tavoitteena oli syventää analyysiä siitä kuinka taide ja tiede vaikuttava meidän käsitykseemme ilmastonmuutoksesta meidän muokatessamme tulevaisuutta.

Ilmastonmuutos ei huka vain luontoa vaan myös meidän yhteiskuntiamme. Se uhkaa kaikkia lajeja ja muuntaa meidän sivilisaatiomme ja silti hiilidioksipäästöt ovat edelleen nousussa. Onko mahdollista, että kaipaamme syvempää ymmärrystä niistä riskeistä, jotka uhkaavat ihmiskuntaa? Yhteiskuntamme ja elämäntyylimme muuttamiseen on vain pieni hetki aikaa. Osaammeko me kuvitella fossiilittoman ja globaalisti reilun maailman?