Kesätauko 2022

Suomen sihteeristö on suljettuna kesällä 2.7.–31.7. ja Ruotsin sihteeristö 9.7.–9.8. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

Konstnärerna O & Fiber Art Sweden: Länk – Link – Linkki

Konstnärerna O och nätverket Fiber Art Sweden ordnar en gemensam utställning i Hanaholmens galleri hösten och vintern 2021. Totalt 15 konstnärer, sex från Finland och nio från Sverige kommer att delta i utställningen, som har fått namnet Länk – Link – Linkki. Alla utvalda konstnärer är verksamma inom bildkonst, design och hantverk och alla har en stark koppling till materialet, som ofta definierar verkens konkreta och konceptuella innehåll. Målet med utställningen är att skapa ett nytt nätverk för konstnärer inom konst och design i Finland och Sverige. Se utställningskatalogen Sex konstnärer från Finland och sex konstnärer eller konstnärsgrupper från Sverige kommer att medverka i utställningen. De svenska konstnärerna valdes på inbjudan av medlemmarna i Fiber Art Sweden (FAS), Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig. Därefter uppmanades alla invalda konstnärer eller konstellationer från Sverige att välja ett arbetspar från Finland utgående från en portfoliesökning som hade riktats till medlemmarna i Konstnärerna O.…