Vahvojen verkostojen tärkeys

Kilpailun kiristyessä ja informaatiotulvan kasvaessa laajat kontaktiverkostot ovat yhä tärkeämpiä. Monien mielestä organisoidut verkostot ovat ratkaisevan tärkeä voimavara, joka mahdollistaa tuen saamisen paitsi henkilökohtaiselle kehitykselle, myös työskentelylle siinä organisaatiossa tai yrityksessä, jota kukin edustaa. Tandem Leadership kiinnittää huomion nimenomaan vahvojen yhteyksien tarpeeseen ja auttaa luomaan uusia verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuuden johtajille Ruotsissa ja Suomessa.

Huomio yhteisiin haasteisiin

Tandem Leadershipin verkostotapaamiset ovat hyvin organisoituja ja mahdollistavat vahvojen, uudenlaisten nuorten toimijoiden välisten henkilösuhteiden luomisen maiden välille. Tapaamisissa huomioidaan maiden yhteiset haasteet ja osallistujat saavat mahdollisuuden toimia yhdessä ja ratkaista ongelmia eri aloilta.

Kolme kaksipäiväistä tapaamista

Toivotamme joka vuosi tervetulleiksi kymmenen henkilöä Suomesta ja kymmenen Ruotsista, kaikki iältään 25–35-vuotiaita. Osallistujat ovat kukin jo johtavassa asemassa tahoillaan, tai heidän ennustetaan olevan tulevia johtajia. Kolmen kaksipäiväisen tapaamisen aikana kokoonnumme yhteen työskentelemään ja keskustelemaan, ja ennen kaikkea oppimaan toinen toisiltamme.

Mittava kokemus

Rahaston entinen projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldt käynnisti hankkeen ja johti sitä kuusi vuotta. Hän painotti sitä, että osallistujien erilaiset taustat ovat yksi ohjelman vahvuuksista. Erilaiset kokemukset eri toiminta-alueilta merkitsevät yhteenlaskettuina mittavaa kokemusta. Tämä myötävaikuttaa siihen, että osallistujat saavat laajan yhteiskunnallisen näkökulman ja syvällisen näkemyksen myös aloilta, joilla he eivät itse toimi.

Lisää kontakteja vuosittaisissa tapaamisissa

Ohjelman päättymisen jälkeen osallistujat liittyvät mukaan Tandem Leadershipin alumnitoimintaan. Vuosittaisissa tapaamisissa he saavat myös mahdollisuuden tavata muita ohjelman osallistujia aiemmilta vuosilta. Näin heidän verkostonsa ja näkökulmansa laajenee entisestään.


Rahoittajat

Ohjelman rahoittavat Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik -säätiö sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Hanasaari.

Johanna Hannus
Projektipäällikkö
+358 (0)400 798 907
johanna.hannus(at)hanaholmen.fi

Ina Lindberg
Ohjelmakoordinaattori
+358 (0)400 510 747
ina.lindberg(at)hanaholmen.fi

Pär Lager
Moderaattori
par(at)parlager.se
+46 70 777 18 16

Muut projektit