Haluaa motivoida suomenkielisiä lapsia käyttämään ruotsin kieltä

Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä nuoria puhumaan ruotsia. Verkosto tarjoaa eläviä ja myönteisiä kohtaamisia naapurimaamme Ruotsin ja ruotsin kielen kanssa kouluympäristössä. Tarjoamme esimerkiksi konsertteja, artistivierailuja, kirjailijatapaamisia, elokuvanäytöksiä, teatteriesiyksiä, raptyöpajoja, ensiapuoppitunteja, työpaikkahaastattelujen harjoittelemista ja paljon muuta. Tarjoamme kieli-iloa oppilaille kuudennelta vuosikurssilta ylöspäin.

Oppimateriaaleja ja tukea opettajille

Nostamme esille kulttuurielämysten merkityksen kielen oppimiselle ja pedagogiikalle. Svenska nu toimii kaksikielisen Suomen puolesta ja ottaa kantaa ruotsin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin. Haluamme myös inspiroida ja tukea ruotsinopettajia heidän työssään järjestämällä täydennyskoulutusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi täydentävän ja kiinnostavan oppimateriaalin tuottaminen opetuksen tueksi on meille tärkeää.

Edistää vuoropuhelua

Yhteiskunnallisen toiminnan viitekehyksessä Svenska nu pyrkii edistämään hyvää kieli-ilmastoa ja takaamaan ruotsinopetuksen edellytykset. Verkosto edistää vuoropuhelua paikallisten ja kansallisten päätöksentekijöiden, työmarkkinajärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja välillä.

Uusia näkökulmia ja ymmärryksen lisäämistä

Kulttuuritoiminnassa pyritään lisäämään ruotsinkielisen kulttuurin tunnettuutta Suomessa. Tarjoamme erilaisia elämyksiä ja välitämme ajankohtaisia artisteja, jotka antavat oppilaille uusia vaikutteita Ruotsista. Artistien joukossa on niin riikinruotsalaisia, ruotsinsuomalaisia, suomenruotsalaisia kuin suomenkielisiä ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kielellisen kirjon esiin tuominen on arvokasta oppilaiden kielikasvatuksen ja oppimisen kannalta, kuten Suomen opetussuunnitelmissa nostetaan esille. Svenska nu auttaa lapsia ymmärtämään kulttuurista moninaisuutta Suomessa ja muualla Pohjolassa.

Kansalliskielten korjausohjelma -seminaari vuonna 2019. Kuvassa projektipäällikkö Mikael Hiltunen ja opetusministeri Li Andersson.

Svenska nu-kouluvierailu

Yhteinen suomalais-ruotsalainen aloite

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus koordinoi Svenska nu -verkostoa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajia Hanasaaresta, Suomalais-ruotsalaisesta kulttuurirahastosta, Ruotsin Helsingin-suurlähetystöstä, Svenska Institutetista, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetushallituksesta, Svenska kulturfonden -säätiöstä, Svenska folkskolans vänner -säätiöstä, Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiöstä, Suomen ruotsinopettajat ry:stä, Suomen kieltenopettajien liitosta (SUKOL), Oulun yliopistosta ja Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja ruotsin kääntämisen ainejärjestö Saga ry:stä.

Svenska nu ‑verkoston valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 60 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajana ja verkoston suojelijana toimii entinen pääministeri Paavo Lipponen. Valtuuskunnan jäsenet toimivat elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja koulutuksen toimialoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja!

Projektipäällikkö Mikael Hiltunen
+358 (0) 40 620 6006
mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi

www.svenskanu.fi

Muut projektit