Metsäntutkimusyhteistyön syventyminen

 Tandem Forest Values on kahdenvälinen metsäntutkimusohjelma, joka perustettiin vuonna 2017 Ruotsin lahjana Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivän kunniaksi. Hankkeen tavoitteena on syventää yhteistyötä Ruotsin ja Suomen välillä metsätalouden ja metsäntutkimuksen osa-alueilla. Aloitteen lahjasta teki Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, ja virallisesti sen luovutti kuningas Kaarle Kustaa XVI tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tandem Forest Values ‑ohjelmaa on kehitetty vuodesta 2017 kolmessa vaiheessa

Neuvontakomitea

Tandem Forest Values rahoitetaan molempien maiden valtioiden toimesta ja sen koordinoinnista vastaavat Suomen Akatemia ja Ruotsissa Formas. Hankkeella on oma neuvontakomitea, jonka jäsenet edustavat maiden hallituksia, tutkimusrahoittajia ja metsätalousalaa. Komiteaa johtaa rahaston puheenjohtaja Chris Heister, joka on Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ruotsin jaoston puheenjohtaja. Hallinnosta vastaa Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia.

Miljoonia metsätutkimukseen

Tandem Forest Values ‑hankkeen kautta kahdenväliseen metsätutkimukseen on osoitettu yhteensä noin 94 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodesta 2017 lähtien.

Arviointi valmistuu 2021

 Tandem Forest Values ‑hankkeen arvioinnin suorittaa Analysys Mason, ja sen odotetaan valmistuvan kevään 2021 aikana.

Vaihe I

Tandem Forest Values ‑ohjelman ensimmäinen vaihe toteutettiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kynnyksellä. Lahja koostui yhteensä kahdestatoista post doc ‑tutkijan virasta, joiden kokonaisarvo oli noin 24 miljoonaa kruunua. Ruotsi rahoitti ne puoliksi yksityisistä ja puoliksi virallisista lähteistä. 

Formas-tutkimusneuvosto vastasi valtiollisesta rahoituksesta, ja yksityisiä rahoittajia olivat Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiö, Ruotsin metsäteollisuuden tutkimussäätiö (Skogsindustrins forskningsstiftelse), Kempestiftelserna-säätiöt ja Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia.

Vaihe II

Panostus oli onnistunut, ja kevään 2019 aikana siirryttiin toiseen vaiheeseen. Suomi ja Ruotsi vastasivat 40 miljoonan kruunun rahoituksesta puoliksi. Rahoituksesta 32 miljoonaa kruunua oli julkista rahoitusta, ja noin 8 miljoonasta kruunusta vastasivat yksityiset rahoittajat Ruotsista.Toisessa vaiheessa keskityttiin hankkeisiin, eikä siihen kuulunut post doc ‑virkoja.

Vaihe III

Kolmas vaihe varmistui vuonna 2020. Siinä on varattu tutkimushankkeisiin yhteensä 30 miljoonaa Ruotsin kruunua. Rahoitus jakautuu maiden kesken ja koostuu täysin julkisista varoista Ruotsin Formasilta ja Suomen maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön sekä Suomen Akatemian tuesta. Yksityisestä tuesta on luovuttu vaiheittain alkuperäissuunnitelman mukaisesti.

Kolmannessa vaiheessa vahvistetaan kahdenvälistä osuutta entisestään, sillä hallinnosta vastaavat Suomen Akatemia ja Ruotsin Formas jatkaa päätöksentekovastuussa. 

Lisätietoja:

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietää lisää!

Rahastonjohtaja Mats Wallenius 
mats(at)kulturfonden.net
www.tandemforestvalues.com

Muut projektit