Tandem Forest Values on panostus Suomen ja Ruotsin yhteiseen metsäntutkimukseen. Se oli Ruotsin virallinen lahja Suomelle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto oli Tandem Forest Values -ohjelman aloitteentekijä. Rahasto koordinoi yhteistyössä Kungliga Skogs- och Lantbruksakademienin kanssa ohjelman käynnistämistä ja alkuvaiheen toteutusta. Työtä Tandem Forest Values -ohjelman kanssa johti erityinen kahdenvälinen komitea.

Miljoonia metsäntutkimukseen

Nimi Tandem Forest Values viittaa siihen, että maat vaalivat yhdessä metsän arvoa yhteisen tutkimuksen ja tietouden avulla. Vuodesta 2017 lähtien ohjelmaa on kehitetty useamman kierroksen aikana molempien maiden rahoituksella. Tätä on tehty sekä yksityisten tutkimussäätiöiden että julkisten tutkimusneuvostojen kautta. Kahdenväliseen metsätutkimukseen on Tandem Forest Values -ohjelman kautta osoitettu 94 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoteen 2023 mennessä.

Metsäntutkimuksella suuri arvo

Konsulttiyhtiö Analysys Mason on arvioinut Tandem Forest Values ‑ohjelmaa kaksi kertaa. Raportti osoittaa, että ruotsalais-suomalaisella tutkimusyhteistyöllä on merkittävä arvo etenkin metsäalalla. Suomi ja Ruotsi ovat EU:n kaksi suurinta metsävaltiota, jotka muodostavat yhdessä kolmasosan EU:n metsien kokonaispinta-alasta.

Valtioiden välinen aiesopimus

Vuodesta 2022 lähtien Suomen ja Ruotsin välillä on ollut valtioiden välinen aiesopimus (suomeksi s. 3 alkaen) metsäntutkimuksesta. Sen tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että maat rohkaisevat vastuuviranomaisia, laitoksia ja vastaavia osapuolia käytettävissä olevien varojen puitteissa tekemään säännöllisesti yhteisiä kahdenvälisiä hakuilmoituksia. Tavoitteena on siis optimoida olemassa olevien kansallisten tutkimusmäärärahojen käyttö lisääntyneen yhteistyön avulla.

Tandem Forest Values ‑ohjelman myötä on kehitetty tiiviimpää yhteistyötä ruotsalaisen Formas-tutkimusneuvoston ja Suomen Akatemian välillä. Tämä yhteistyö on linjassa aiesopimuksen kanssa. Osapuolet aikovat toteuttaa uuden yhteisen tutkimusrahoitushaun vuoden 2024 aikana. Kyseessä on neljäs hakukierros sen jälkeen, kun Tandem Forest Values käynnistettiin vuonna 2017.

Tandem Forest Valuesista tuli kirja

Tandem Forest Values ‑ohjelmaan liittyvä työ on dokumentoitu vuonna 2023 julkaistuun kirjaan Metsä – maidemme tulevaisuus, jonka ovat koonneet Chris Heister ja Mats Wallenius. Kirjan voi lukea tai ladata alla. Sama koskee Analysys Masonin raporttia 14 suositusta Suomen ja Ruotsin väliselle metsäntutkimukselle.

Lue kirja
Lue kirja
Lataa PDF:nä
Lataa PDF:nä

Muut projektit