ESIMERKKEJÄ SUOMESTA JA RUOTSISTA


VIIME VUOSIEN APURAHAT JA STIPENDIT

Julkaisemme viimeisten kahden vuoden aikana myönnettyjen apurahojen vastaanottajat, käyttötarkoitukset sekä myönnetyt summat.

2023

Jatkuva hakuaika, kevät 2023 / 3. hakukierros Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Jatkuva hakuaika, kevät 2023 / 2. hakukierros Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Jatkuva hakuaika, kevät 2023 / 1. hakukierros Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier

2022

Jatkuva hakuaika, kevät 2022 / 3. hakukierros Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Jatkuva hakuaika, kevät 2022 / 2. hakukierros Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Jatkuva hakuaika, kevät 2022 / 1. hakukierros Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier

2023

Puolivuotisraportti 2023 Halvårsrapport 2023
Kvartaaliraportti 1 – 2023 Kvartalsrapport 1 – 2023

2022

Myönnetyt apurahat 2022 Beviljade bidrag 2022

2021

Myönnetyt apurahat 2021 Beviljade aktivitetsbidrag 2021-1