Tämä on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on suurin Pohjoismaissa toimiva kahdenvälinen rahasto. Tuemme projekteja, jotka edistävät Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä.

Eri tukimuodot

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja, oleskelustipendejä/matkatukia ja mediastipendejä. Tämän lisäksi rahasto käynnistää omia projekteja, joiden toteuttamisesta vastaa Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Suomessa. Rahasto on Hanasaaren päämies.

Rahaston varat

Vuoden 2019 lopussa rahastopääomaa vastaavan varallisuuden markkina-arvo oli noin 59,6 milj.€. Rahaston toimintaa toteutetaan pääoman tuotoilla, jotka vuonna 2019 olivat yhteensä noin 1,9 milj. euroa.

Jaostot ja sihteeristöt

Rahastolla on jaosto ja sihteeristö sekä Suomessa että Ruotsissa.