Tämä on Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1960 Suomen ja Ruotsin hallitusten päätöksellä ja valtioiden välisellä sopimuksella. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on suurin Pohjoismaissa toimiva kahdenvälinen rahasto. Tuemme projekteja, jotka edistävät Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä.

Eri tukimuodot

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä/matkatukia. Tämän lisäksi rahasto käynnistää omia projekteja, joiden toteuttamisesta vastaa Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Suomessa. Rahasto on myös Hanasaaren päämies ja Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige -säätiön (Suomen Tukholman-instituutti) päämies.

Rahaston varat

Vuoden 2021 lopussa rahastopääomaa vastaavan varallisuuden markkina-arvo oli 68,5 milj. euroa. Rahaston toimintaa toteutetaan pääoman tuotoilla, jotka vuonna 2021 olivat yhteensä noin 2,4 milj. euroa.

Jaostot ja sihteeristöt

Rahastolla on jaosto ja sihteeristö sekä Suomessa että Ruotsissa.