Kahdenvälistä yhteistyötä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alueella

Hanasaari on vuodesta 2010 aktiivisesti edistänyt maiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Vuosina 2019-2021 HanaAcademyn teema on: ”Oppiminen, tiede ja yhteiskunta Ruotsissa ja Suomessa”. Vuosina 2022-24 teema on ”Korkeakoulutus- ja tutkimussektori ja kestävä kehitys maissamme”.  

Ymmärrystä maiden välisiin eroihin liittyen

Vaikka Suomi ja Ruotsi muistuttavat toisiaan monin tavoin, löytyy koulutus- ja tutkimussektorilta monia eroavaisuuksia maidemme välillä. HanaAcademy työskentelee aktiivisesti näiden erojen ymmärtämiseksi ja yhteistyömahdollisuuksien luomiseksi ja kehittämiseksi.

HanaAcademyn kolme painopistealuetta vuosille 2019 – 2021.

Opettajankoulutuksen ja perusopetuksen kehittäminen

 • Tavoitteena peruskoulutukseen ja opettajankoulutukseen keskittyvän tutkimuksen laadun parantaminen Suomessa ja Ruotsissa kahdenvälisen kokemustenvaihdon ja ajankohtaisten kysymysten kautta 
 • HanaAcademy luo pitkäjänteisiä verkostoja koulutuksen ja tutkimuksen eri toimijoille, järjestämällä vuosittaisia tapaamisia opettajakouluttajille (lärarutbildare) ja koulutuksen tutkijoille suomalaisissa ja ruotsalaisissa yliopistoissa. 
 • HanaAcademy-yhteistyö myötävaikuttaa peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Suomessa ja Ruotsissa.
 • Opettajaopiskelijoiden yliopistovaihdot ovat tärkeitä, sillä ruotsalaisten vaihto-opiskelijoiden määrä on pysynyt vähäisenä. Ruotsalaiset opettajaopiskelijat ja opettajankoulutus kokonaisuudessaan on kiinnostunut suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja opettajankoulutuksesta. Tämän takia näemme, että HanaAcademyn rooli välittäjänä tässä yhteistyössä on erityisen tärkeä ja tarpeellinen.

Koulutus- ja tutkimuspoliittisen dialogin kehittäminen

Tavoitteena on:

 • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen korkeakoulusektorin ja ympärillä olevan yhteiskunnan välillä
 • Avainhenkilöiden tavoittaminen korkeakouluista, etujärjestöistä, virastoista ja koulutuksen sekä tutkimuksen kentiltä
 • Yhteisten keskustelujen, koulutuksien ja muiden tapahtumien järjestäminen
 • Vaikuttaminen korkeakoulu- ja tutkimussektorin parissa toimiviin päättäjiin, rahoittajiin ja sidosryhmiin. 
 • Tavoittaa vuosittain 2000 osallistujaa ja yhteistyökumppania tapahtumissamme, jossa yhteistyön tiivistäminen sekä molemminpuoliseen oppiminen ovat keskiössä.
 • The Annual Hanaholmen lecture – Luentosarjan tavoitteena on huippuluennoitsijoiden avulla nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä koskien korkeakoulutusta ja tutkimusta Suomessa, Ruotsissa ja muualla Pohjoismaissa.

Tutkimus- ja opiskeluvaihto

 • Tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja asiantuntijoita Suomesta sekä Ruotsista
 • Yhteistyön avulla pyritään vahvistamaan akateemisia ja ammatillisia suhteita
 • Tavoitteena on pohtia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin yhteistyön avulla 
 • Eräs esimerkki yhteistyöstä on Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region –hanke

Rahoitus

HanaAcademyn rahoittajia ovat muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö, Utbildningsdepartementet ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietää lisää!

Projektipäällikkö Janne Wikström
 +358 (0)44 563 7071
janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi

Muut projektit