Taiteen ja kulttuurin rooli

Tandem Cultural Dialogues (TCD) on vuosittainen ajankohtaisten asioiden ja tulevaisuuden kuvien analyysi. Tarkoitus on tutkima taiteen ja kulttuurin roolia yhteiskunnallisessa kehityksessä kahdenvälisten dialogien kautta.

Konferenssi on keskeinen osa projektia

TCD koostuu kolmesta osasta, joista itse konferenssi on koko projektin selkäranka. Tämän lisäksi kokonaisuuteen sisältyy pyöreän pöydän keskusteluja kutsuvieraille sekä kirjallinen raportti, joka kuvaa konferenssin ja keskustelujen sisältöä.

Climate Culture 2019

Ensimmäisen vuoden Tandem Cultural Dialogues-konferenssi järjestettiin teemalla “Climate Culture” 12. kesäkuuta 2019 Tukholmassa. Climate Culture-konferenssiin kokoontui taiteilijoita, tutkijoita, opiskelijoita ja poliitikkoja keskustelemaan kulttuurin ja taiteen roolista yhteiskunnassamme ilmastonmuutoksen aikana. Konferenssin tavoitteena oli syventää analyysiä siitä, kuinka taide ja tiede vaikuttavat meidän käsitykseemme ilmastonmuutoksesta meidän muokatessamme tulevaisuutta.

Ilmastonmuutos ei uhkaa vain luontoa vaan myös meidän yhteiskuntiamme. Se uhkaa kaikkia lajeja ja muuntaa meidän sivilisaatiomme ja silti hiilidioksidipäästöt ovat edelleen kasvussa. Onko mahdollista, että kaipaamme syvempää ymmärrystä niistä riskeistä, jotka uhkaavat ihmiskuntaa? Yhteiskuntamme ja elämäntyylimme muuttamiseen on vain pieni hetki aikaa. Osaammeko me kuvitella fossiilittoman ja globaalisti reilun maailman? Yksi vuonna 2019 järjestetyn konferenssin keskeisistä kysymyksistä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietää lisää!

Projektipäällikkö Anni Heikka
anni(at)kulturfonden.net
+46 73 544 7919
www.tandemculturaldialogues.com

Muut projektit