Joulutauko 2023

Sihteeristöt ovat suljettuna joulunaikaan 23.12.2023-7.1.2024.

Toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Lue myös

Kesätauko 2023

Suomen sihteeristö ja Ruotsin sihteeristö ovat suljettuina kesällä 1.7.–6.8.2023. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

Kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut Ruotsissa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kahdeksan kymmenestä ruotsalaisesta suhtautuu myönteisesti Suomeen, ja erityisesti nuoret haluaisivat oppia lisää maastamme. Ruotsalaiset kertovat arvostavansa ennen kaikkea Suomen puolustuskykyä, kriisinhallintaa sekä yhteiskunnan toimivuutta. Suomi nähdään myös aiempaa tasa-arvoisempana maana. Tiedot ilmenevät ajatushautomo Magman, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Suomen Tukholman-instituutin, Suomen Tukholman-suurlähetystön sekä Hanasaaren Novus-tutkimusyrityksellä teettämästä kartoituksesta. Tammikuussa 2023 tehdyn mielipidekyselyn mukaan ruotsalaiset miehet ovat keskimäärin naisia kiinnostuneempia Suomesta – ja nuoret vanhempia ikäluokkia enemmän. Mielenkiinnon kohteiksi nimettiin erityisesti Suomen historia, yhteiskunnallinen keskustelu ja turvallisuuspolitiikka. Lähes 80 prosenttia vastanneista kokee Suomen ja Ruotsin lähentyneen toisiaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kyselyn mukaan ruotsalaisten käsitys Suomesta tasa-arvoisena maana on kohonnut merkittävästi. Puolet vastanneista katsoo sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan Suomessa. Novuksen vuoden 2017 mittauksessa vastaava luku oli 26 prosenttia. Toisaalta tutkimus osoittaa, että ruotsalaiset eivät juurikaan piittaa suomalaisesta kulttuuritarjonnasta kuten kirjallisuudesta, musiikista tai elokuvista. Myöskään ponnistelut ilmastopolitiikan saralla eivät ole vakuuttaneet – vain noin 20 prosenttia pitää Suomea alan edelläkävijänä. Novus haastatteli tutkimusta varten yli 1…