Kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning

Hanaholmen har sedan 2010 arbetat aktivt för att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte, inom högre utbildning och forskning, mellan Sverige och Finland. Temat för perioden 2019–2021 är ”Kunskap, vetenskap och samhälle i Sverige och Finland”. Kommande period 2022–2024 har temat ”Högskolor, forskning och hållbar utveckling i våra länder”.  

Förståelse för skillnaderna

Finland och Sverige har liknande samhällsstrukturer, men utbildnings- och forskningssektorn skiljer sig åt på många områden. HanaAcademy vill skapa förståelse för skillnaderna och bidra till möjliga samarbeten.


HanaAcademys tre fokusområden för perioden 2019–2021

Skolutveckling och lärarutbildning 

 • Erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor bidrar till att höja kvaliteten på forskning och utbildning kopplad till skolutveckling och lärarutbildning i Sverige och Finland.
 • HanaAcademy skapar långsiktiga nätverk mellan aktörer och personer inom utbildning och forskning. Det gör vi genom årliga träffar för personer som utbildar lärare och för utbildningsforskare vid finska och svenska universitet.
 • Samarbetet i HanaAcademy bidrar till att utveckla grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningarna, både i Finland och Sverige. 
 • Utbytet mellan lärarstudenter är viktigt eftersom det idag finns en obalans – det är fler finländska studenter som reser till Sverige än tvärtom. HanaAcademy bidrar till att jämna ut skillnaderna och får fler svenska studenter att söka sig till Finland.

Främjandet av utbildnings – och forskningspolitisk debatt 

Målet är att: 

 • Ta fram aktuella samtalsämnen och främja växelverkan mellan högskole- och forskningssektorn och det omgivande samhället.
 • Nå nyckelpersoner från universitet, intresseorganisationer och myndigheter inom utbildnings- och forskningssektorn.
 • Organisera samtal, utbildningar och andra viktiga gemensamma evenemang.
 • Påverka beslutfattare, finansiärer och andra intressenter inom högskole- och forskningssektorn.
 • Nå 2 000 deltagare och medverkande varje år på våra evenemang, där närmare samarbete och ömsesidigt lärande är centralt.
 • I föreläsningsserien The Annual Hanaholmen Lecture vill vi, med hjälp av toppföreläsare, lyfta fram viktiga ämnen som rör framtiden för högre utbildning och forskning i Finland, Sverige och övriga Norden.

Forskar- och studentmobilitet 

 • Vi strävar efter att föra samman studenter, lärare, forskare och experter från Finland och Sverige.
 • Samarbetet stärker akademiska och professionella relationer.
 • Målet är att hitta lösningar på gemensamma utmaningar.
 • Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region är ett exempel på samarbetsprojekt. 

Finansiering

HanaAcademy finansieras bland annat av utbildningsdepartementet, undervisnings- och kulturministeriet och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Mer information

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Projektchef Janne Wikström
+358 44 563 7071
janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi

Övriga projekt