Vill få finskspråkiga barn att använda svenska

Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom att låta elever möta det svenska språket och den svenska kulturen på riktigt, genom positiva upplevelser. Därför erbjuder vi till exempel konserter, artistmöten, författarträffar, filmvisningar, teaterföreställningar, rap-workshops, första hjälpen-kurser, söka jobb-coachningar och mycket, mycket annat. Vi förmedlar språkglädje till elever i årskurs sex och uppåt.

Läromedel och lärarstöd

Svenska nu lyfter kulturupplevelsernas betydelse för språkinlärning och pedagogik, vi verkar för ett tvåspråkigt Finland med starka band till Norden och vi engagerar oss i frågor som rör svenskundervisningen. Vi vill också inspirera och stödja svensklärarna genom kompetenshöjande fortbildning, i samarbete med andra aktörer. Dessutom lägger vi stor vikt vid att ta fram relevant och kompletterande undervisningsmaterial.

Främjar dialog

Svenska nu vill, inom ramen för samhällsuppdraget, bidra till ett gott språkklimat och bevaka förutsättningarna för svenskundervisningen. Nätverket främjar dialog med och mellan lokala och nationella beslutsfattare, arbetsmarknadsorganisationer och samarbetspartners.

Nya intryck och ökad förståelse

Kulturuppdraget går ut på att göra den svenskspråkiga kulturen känd i Finland. Vi erbjuder många olika slags upplevelser och förmedlar aktuella artister som ger eleverna nya intryck från Sverige. Bland artisterna finns rikssvenskar, sverigefinnar, finlandssvenskar, finskspråkiga och personer med invandrarbakgrund. De språkliga variationerna är värdefulla för elevernas språkfostran och inlärning, vilket även lyfts i de nationella läroplanerna i Finland. Svenska nu hjälper barnen att få upp ögonen för den kulturella mångfald som finns både i Finland och i övriga Norden.

Seminariet Program för nationalspråken år 2019. På bilden syns projektchef Mikael Hiltunen och undervisningsminister Li Andersson.
Europeiska språkdagen år 2018.

Ett svensk-finskt initiativ

Nätverket Svenska nu samordnas av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. I projektets styrgrupp finns representanter från Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Sveriges ambassad i Helsingfors, Svenska Institutet, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Svensklärarna i Finland rf, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf, Uleåborgs universitet och ämnesföreningen för nordiska språk och svensk översättning vid Helsingfors universitet Saga rf.

Delegationen

Svenska nu har en delegation som består av ordförande, två viceordförande och 60 medlemmar. Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen är delegationsordförande och nätverkets beskyddare. Delegationsmedlemmarna är engagerade i näringsliv, utbildnings- och samhällsfrågor i Finland och i Sverige.

Mer information

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Projektchef Mikael Hiltunen
+358 40 620 60 06
mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi

www.svenskanu.fi

Övriga projekt