Fördjupat skogssamarbete

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som en gåva från Sverige till Finland – när Finland firade 100 år av självständighet. Syftet är att fördjupa ländernas samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning. Projektet initierades av Kulturfonden för Sverige och Finland och det var Sveriges kung Carl XVI Gustaf som överlämnade gåvan till Finlands president Sauli Niinistö. Sedan starten har projektet utvecklats i tre etapper och du kan läsa mer om dem här nedanför. 

Rådgivande kommitté

Tandem Forest Values finansieras med statliga medel från båda länderna och koordineras av Finlands Akademi och Formas i Sverige. Det finns en rådgivande kommitté med representanter från ländernas regeringskanslier, forskningsfinansiärer och skogsnäringen. Kommittén leds av Chris Heister, som är ordförande för det svenska utskottet i Kulturfonden för Sverige och Finland. Det är Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som administrerar projektet.

Miljoner till skogsforskning

Sedan 2017 har sammanlagt 94 miljoner SEK tilldelats bilateral skogsforskning genom Tandem Forest Values.

Utvärdering klar 2021

En utvärdering av Tandem Forest Values genomförs av Analysys Mason och beräknas vara klar under våren 2021. 

Etapp I

Den första satsningen ägde rum inför Finlands 100-årsjubileum. Gåvan omfattande totalt 12 postdoc-tjänster till ett värde av 24 miljoner SEK. Projektet finansierades till hälften med privata medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Skogsindustrins forskningsstiftelse, Kempestiftelserna och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Andra hälften finansierades med offentliga medel, genom forskningsrådet Formas i Sverige. 

Etapp II

Satsningen blev framgångsrik och våren 2019 startade etapp nummer två. Den omfattade 40 miljoner SEK och finansieringen delades lika mellan Sverige och Finland. Av dessa kom 32 miljoner SEK från offentliga medel och 8 miljoner SEK från privata finansiärer i Sverige. Etapp II inriktades på projekt och omfattade inte några postdoc-tjänster.

Etapp III

Under 2020 säkerställdes den tredje etappen, som omfattar forskningsprojekt för totalt 30 miljoner SEK. Finansieringen är jämnt fördelad mellan länderna och består enbart av statliga medel, från Formas i Sverige och från Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands Akademi i Finland. I den här etappen har de privata medlen fasats ut, vilket också var tanken från början. Här förstärks också den bilaterala delen ytterligare eftersom Formas i Sverige ansvarar för beslutsprocessen och administrationen sköts av Finlands Akademi. 

Mer information

Hör gärna av dig om du vill veta mer!  

Fonddirektör Mats Wallenius 
mats(at)kulturfonden.net 
www.tandemforestvalues.com

Övriga projekt