Vikten av starka nätverk

När konkurrensen hårdnar och informationsflödet ökar blir breda kontaktnät allt viktigare. Många ser organiserade nätverk som en avgörande resurs, som gör det möjligt att få stöd i den personliga utvecklingen, men också i arbetet för organisationen eller företaget som man företräder. Tandem Leadership tar fasta på just behovet av starka kontakter och skapar nya nätverk och samarbetsmöjligheter för blivande ledare i Sverige och Finland.

Lyfter gemensamma utmaningar

Tandem Leaderships nätverksträffar är välorganiserade och leder inte bara till starkare personliga band mellan länderna, utan även föryngrade och förnyade. Under mötena uppmärksammas ländernas gemensamma utmaningar och deltagarna får möjlighet att samverka och tillsammans lösa problem inom olika områden.

Tre tvådagarsträffar

Varje år välkomnar vi tio personer från Finland och tio från Sverige, som alla är mellan 25 och 35 år. Deltagarna är redan ledande inom sina områden, eller förutspås att bli det. Och vi möts under tre tvådagarsträffar för att arbeta, diskutera och inte minst lära av varandra.

Stor samlad erfarenhet

Fondens tidigare projektchef, Jessica Melin Hirschfeldt, startade och drev projektet i sex år. Hon betonade att deltagarnas olika bakgrunder är en av styrkorna i programmet. Deras skilda erfarenheter från flera verksamhetsområden ger en stor samlad erfarenhet. Det bidrar till att deltagarna får ett bredare samhällsperspektiv och djupare insikt inom områden där de själva inte är verksamma.

Årliga träffar ger ännu fler kontakter

Efter programmets slut blir deltagarna en del av Tandem Leadership’s alumniverksamhet. Vid årliga träffar får de därefter möjlighet att träffa andra, som har varit med tidigare år. På så sätt breddar de sina nätverk och perspektiv ytterligare.


Finansiärer

Programmet finansieras av Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen

Johanna Hannus
Projektchef
+358 (0)400 798 907
johanna.hannus(at)hanaholmen.fi

Ina Lindberg
Programkoordinator
+358 (0)400 510 747
ina.lindberg(at)hanaholmen.fi

Pär Lager
Moderator
par(at)parlager.se
+46 70 777 18 16

Övriga projekt