Det här är Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland grundades 1960 efter ett gemensamt beslut av regeringarna i Finland och Sverige. Kulturfonden för Sverige och Finland är Nordens största bilaterala fond. Vi ger stöd till projekt som gynnar samarbete mellan Sverige och Finland.

Olika stöd

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier/resestöd. Vi driver också egna projekt genom Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Finland. Fonden är också huvudman för Hanaholmen och stiftande medlem i Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, mera känt som Finlandsinstitutet.

Tillgångarna

Vid slutet av 2021 uppgick fondens tillgångar till ett marknadsvärde på 68,5 miljoner euro. Fonden driver sin verksamhet på kapitalets avkastning, vilket för år 2021 var cirka 2,4 milj. euro.

Utskott och sekretariat

Fonden har ett utskott och ett sekretariat i respektive land – Sverige och Finland.