Det här är Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är Nordens största bilaterala fond. Vi ger stöd till projekt som gynnar samarbete mellan Sverige och Finland.

Olika stöd

Fonden delar ut aktivitetsbidrag, vistelsestipendier/resestöd och mediestipendier. Vi driver också egna projekt genom Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Finland. Det är fonden som är huvudman för Hanaholmen.

Tillgångarna

Vid slutet av 2019 uppgick fondens tillgångar till ett marknadsvärde på 59,6 miljoner euro. Fonden driver sin verksamhet på kapitalets avkastning, vilket 2019 var cirka 1,90 miljoner euro totalt i båda länderna.

Utskott och sekretariat

Fonden har ett utskott och ett sekretariat i respektive land – Sverige och Finland.