Matkailu sotien välisenä aikana Pohjoismaissa – oleskelustipendi 2023

Arkistotutkimus on historioitsija ja filosofian tohtori Sophie Holmille tuttu työmenetelmä. Suomen lisäksi hän on viettänyt lukemattomia tunteja ulkomailla, erityisesti Ruotsin Riksarkivetissa Tukholmassa.

”Arkistotutkimus on täynnä yllätyksiä. Joskus arkistomateriaali on odotettua runsaampaa ja hyödyllisempää, joskus tutkiminen vaatii ahkeraa työtä ja arkiston hidasta läpikäyntiä ilman suuria tuloksia”, Sophie Holm kertoo.

Vuonna 2023 Sophie aloitti henkilökohtaisen tutkimusprojektin sotien välisen ajan matkailusta Pohjoismaissa. Tarkoituksena on tutkia, miten matkailun merkityksestä yhteiskunnalle keskusteltiin 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin sekä ulkomaiset että kotimaiset turistivirrat kasvoivat Pohjoismaissa.

”Tutkimuksessa etsin vastauksia moniin eri kysymyksiin. Millaisia uhkakuvia massaturismiin liitettiin tuolloin? Millaista merkitystä matkailulla uskottiin olevan yhteiskunnalle? Uskon, että materiaali voi tuoda uusia ulottuvuuksia nykypäivän keskusteluun koskien vapaa-ajanmatkailua”, Sophie Holm kertoo.

Sekä tieteelliselle että laajemmalle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja tuottavan tutkimusprojektin toteuttamiseksi Sophie Holm haki rahastolta oleskelustipendiä Ruotsin arkistoissa tehtävää tutkimustyötä varten.

”Ilman arkisto- ja kirjastokäyntejä Tukholmassa ja Uppsalassa suuri osa hankkeen tärkeimmistä lähteistä olisi jäänyt tutkimatta. Projektissa käytän arkistokokoelmia, joita ei ole tähän mennessä hyödynnetty vastaavassa tutkimuksessa, ja osittain arkistokokoelmia, joita ei löydy tavanomaisista luetteloista. Tästä syystä oli erittäin tärkeää saada mahdollisuus viettää useita päiviä yhdessä arkistossa”, Sophie Holm sanoo.

Matkojen aikana hänellä oli myös mahdollisuus tavata ruotsalaisia tutkijoita omalta tutkimusalaltaan ja keskustella projekti-ideasta, mikä oli hyödyllistä projektin etenemisen kannalta.

Rahaston apurahatoiminta on Sophie Holmille tuttua aiemmista hankkeista. 

”Olen aiemmin hakenut ja saanut matkastipendejä vastaavaa arkistokäyntiä varten sekä myös kolmannen sektorin organisaation edustajana Suomessa. Mielestäni rahaston hakemusprosessi on selkeä ja yksinkertainen ja täyttää tarkoituksensa hyvin: hakijalle annetaan riittävästi tilaa perustella hakemuksensa ilman, että lomake olisi liian vaativa”, hän sanoo.