Turism i mellankrigstidens Norden – vistelsestipndium 2023

Arkivforskning är en välbekant arbetsmetod för historikern och filosofie doktorn Sophie Holm. Förutom i Finland har hon tillbringat otaliga timmar utomlands, inte minst i Riksarkivet i Stockholm.

”Arkivforskningen är full av överraskningar. Ibland är materialet rikare och nyttigare än man skulle tro, ibland krävs ett idogt arbete och en långsam genomgång utan större resultat”, berättar Sophie Holm.

Under 2023 startade Sophie upp ett personligt forskningsprojekt om mellankrigstidens turism i Norden. Syftet är att undersöka hur turismens betydelse för samhället debatterades under 1920- och 1930-talet, då både utländska och inhemska turistströmmar tilltog i de nordiska länderna.

”I forskningen söker jag svar på ett flertal olika frågor. Vilka hotbilder förknippades med massturismen på den tiden? Vilken betydelse trodde man att turismen skulle få för samhället? Jag tror att materialet kan tillföra nya dimensioner till dagens debatt om fritidsresande”, berättar Sophie Holm.

För att genomföra forskningsprojektet, som kommer att utmynna i publikationer både för en vetenskaplig och en bredare publik, sökte Sophie Holm ett vistelsestipendium från fonden för att kunna forska i de svenska arkiven.

”Utan arkiv- och biblioteksbesöken i Stockholm och Uppsala skulle en stor del av projektets viktigaste källor ha förblivit outforskade. I projektet använder jag mig av arkivsamlingar som inte hittills utnyttjats i motsvarande forskning och delvis av arkivsamlingar som saknar sedvanliga kataloger. I den här situationen var det mycket värdefullt att kunna använda flera dagar på att besöka ett och samma arkiv”, berättar Sophie Holm.

Under resorna hade hon också möjlighet att träffa svenska forskare inom det egna forskningsområdet och diskutera projektidén, vilket var värdefullt för projektets fortskridande.

Fondens bidragsverksamhet är bekant för Sophie Holm från tidigare projekt. 

”Jag har tidigare ansökt och beviljats resestipendier för ett liknande arkivbesök och som representant för en organisation inom tredje sektorn i Finland. Jag tycker fondens ansökningsprocess är tydlig och enkel och uppfyller sitt syfte väl: den som ansöker ges tillräckligt mycket utrymme för att motivera sin ansökan, utan att formuläret för den skull skulle kräva för mycket”, säger hon.