Konstnärerna O & Fiber Art Sweden: Länk – Link – Linkki

Konstnärerna O och nätverket Fiber Art Sweden ordnar en gemensam utställning i Hanaholmens galleri hösten och vintern 2021. Totalt 15 konstnärer, sex från Finland och nio från Sverige kommer att delta i utställningen, som har fått namnet Länk – Link – Linkki. Alla utvalda konstnärer är verksamma inom bildkonst, design och hantverk och alla har en stark koppling till materialet, som ofta definierar verkens konkreta och konceptuella innehåll. Målet med utställningen är att skapa ett nytt nätverk för konstnärer inom konst och design i Finland och Sverige.

Se utställningskatalogen

Sex konstnärer från Finland och sex konstnärer eller konstnärsgrupper från Sverige kommer att medverka i utställningen. De svenska konstnärerna valdes på inbjudan av medlemmarna i Fiber Art Sweden (FAS), Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig. Därefter uppmanades alla invalda konstnärer eller konstellationer från Sverige att välja ett arbetspar från Finland utgående från en portfoliesökning som hade riktats till medlemmarna i Konstnärerna O. Deltagarna utformar det tematiska innehållet för utställningen mellan konstnärsparen och tillsammans som en grupp.

Fonden har tidigare beviljat stöd till samarbetet.

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde. Läs mer om utställningen och de avgiftsfria konstworkshops.

Lue myös

Kesätauko 2023

Suomen sihteeristö ja Ruotsin sihteeristö ovat suljettuina kesällä 1.7.–6.8.2023. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

Kiinnostus Suomea kohtaan on kasvanut Ruotsissa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kahdeksan kymmenestä ruotsalaisesta suhtautuu myönteisesti Suomeen, ja erityisesti nuoret haluaisivat oppia lisää maastamme. Ruotsalaiset kertovat arvostavansa ennen kaikkea Suomen puolustuskykyä, kriisinhallintaa sekä yhteiskunnan toimivuutta. Suomi nähdään myös aiempaa tasa-arvoisempana maana. Tiedot ilmenevät ajatushautomo Magman, Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Suomen Tukholman-instituutin, Suomen Tukholman-suurlähetystön sekä Hanasaaren Novus-tutkimusyrityksellä teettämästä kartoituksesta. Tammikuussa 2023 tehdyn mielipidekyselyn mukaan ruotsalaiset miehet ovat keskimäärin naisia kiinnostuneempia Suomesta – ja nuoret vanhempia ikäluokkia enemmän. Mielenkiinnon kohteiksi nimettiin erityisesti Suomen historia, yhteiskunnallinen keskustelu ja turvallisuuspolitiikka. Lähes 80 prosenttia vastanneista kokee Suomen ja Ruotsin lähentyneen toisiaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kyselyn mukaan ruotsalaisten käsitys Suomesta tasa-arvoisena maana on kohonnut merkittävästi. Puolet vastanneista katsoo sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan Suomessa. Novuksen vuoden 2017 mittauksessa vastaava luku oli 26 prosenttia. Toisaalta tutkimus osoittaa, että ruotsalaiset eivät juurikaan piittaa suomalaisesta kulttuuritarjonnasta kuten kirjallisuudesta, musiikista tai elokuvista. Myöskään ponnistelut ilmastopolitiikan saralla eivät ole vakuuttaneet – vain noin 20 prosenttia pitää Suomea alan edelläkävijänä. Novus haastatteli tutkimusta varten yli 1…