EXEMPEL FRÅN SVERIGE OCH FINLAND


DE SENASTE ÅRENS BIDRAG OCH STIPENDIER

Här publicerar vi de projekt som beviljats bidrag eller stipendier under de senaste två ansökningsomgångarna. Namn, ändamål och summor finns angivna.

2021

Ansökningsomgång 2021/1 Beviljade aktivitetsbidrag

2020

Aktivitetsbidrag omgång 2020/2 Beviljade aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag omgång 2020/1 Beviljade aktivitetsbidrag
Vistelsestipendier Beviljade vistelsestipendier
Mediestipendier

2019

Aktivitetsbidrag omgång 2019/2 Beviljade aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag omgång 2019/1 Beviljade aktivitetsbidrag
Vistelsestipendier 2019 Beviljade vistelsestipendier
Mediestipendier 2019