EXEMPEL FRÅN SVERIGE OCH FINLAND


DE SENASTE ÅRENS BIDRAG OCH STIPENDIER

Här publicerar vi de projekt som beviljats bidrag eller stipendier under de senaste två ansökningsomgångarna. Namn, ändamål och summor finns angivna.

2023

Löpande ansökningstid, våren 2023 / 3. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2023 / 2. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2023 / 1. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier

2022

Löpande ansökningstid, våren 2022 / 3. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2022 / 2. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2022 / 1. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier

2024

Kvartalsrapport 1 – 2024 Kvartalsrapport 1 – 2024

2023

Årsrapport 2023 Årsrapport 2023

2022

Beviljade bidrag 2022 Beviljade bidrag 2022