EXEMPEL FRÅN SVERIGE OCH FINLAND


DE SENASTE ÅRENS BIDRAG OCH STIPENDIER

Här publicerar vi de projekt som beviljats bidrag eller stipendier under de senaste två ansökningsomgångarna. Namn, ändamål och summor finns angivna.

2023

Löpande ansökningstid, våren 2023 / 3. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2023 / 2. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2023 / 1. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier

2022

Löpande ansökningstid, våren 2022 / 3. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2022 / 2. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Löpande ansökningstid, våren 2022 / 1. omgång Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier

2021

Löpande ansökningstid, hösten 2021 Beviljade aktivitetsbidrag Beviljade vistelsestipendier
Ansökningsomgång 2021/3 Beviljade vistelsestipendier

2023

Halvårsrapport 2023 Halvårsrapport 2023
Kvartalsrapport 1 – 2023 Kvartalsrapport 1 – 2023

2022

Beviljade bidrag 2022 Beviljade bidrag 2022

2021

Beviljade bidrag 2021 Beviljade-aktivitetsbidrag-2021-1