TILLSAMMANS FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det betyder att du kan söka bidrag för projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media. Men vi stödjer också samhällsrelaterade projekt och även forskning och utbildning. På så sätt gynnar vi samarbete mellan länderna, främjar kontakten mellan människor, uppmärksammar samhällsutveckling och bidrar till en fördjupad bild av respektive land.

Några exempel

Du kan till exempel söka pengar för ett projekt som ökar kännedomen om en svensk konstnär i Finland eller ett projekt där en finsk föreläsare får möjlighet att prata i Sverige. Vi prioriterar projekt som ännu inte är så välkända och där det inte redan finns ett brett samarbete.

Projekt som prioriteras:

  • Projekt som breddar och förnyar samarbeten,
  • förmedlar ny kunskap,
  • och är inriktade på nya uttrycksformer.

Internationella projekt

Vi kan också bevilja bidrag till internationella projekt, men de ska då lyfta ett svenskt och/eller finländskt perspektiv. Det skulle till exempel kunna vara en finsk artist som bjuds in för att medverka i en internationell festival. Vi stödjer även projekt som lyfter tidigare bilaterala samarbeten och lärdomar som de har bidragit till.

Olika former av stöd

Vi beviljar aktivitetsbidrag, resestöd, mediestipendier och stipendier för svensklärare. Ansökningstiderna är olika för olika bidrag. Dessutom är vissa stöd avsedda för personer bosatta i Finland, medan andra riktar sig till boende i Sverige. Därför ber vi dig att välja det land du är bosatt i. Då får du veta mer om vilka bidrag som kan vara aktuella för just dig, eller er. Om du varken bor i Sverige eller Finland väljer du själv vilket sekretariat du vill skicka din ansökan till. Välkommen att höra av dig om du undrar något! Kontaktuppgifterna för respektive land finns här nedanför.