Årsberättelse

Kulturfonden för Sverige och Finland sammanfattar verksamheten i årsberättelsen Ett år i fonden. Här nedanför hittar du de två senaste.

Bokslut

Utskotten i Sverige och Finland gör egna och separata bokslut, med egna revisorer.

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Fondens årsbok 2019

ÅRSBERÄTTELSE 2018

Fondens årsbok 2018