Årsberättelse

Kulturfonden för Sverige och Finland sammanfattar verksamheten i en årsberättelse. Här nedanför hittar du de två senaste.

Bokslut

Utskotten i Sverige och Finland gör egna och separata bokslut, med egna revisorer.

ÅRSBERÄTTELSE 2022

ÅRSBERÄTTELSE 2021