Unga för en hållbar värld

Globsol är en mötesplats och ett utbildningsprogram för unga som är intresserade av hållbar utveckling och aktuella samhällsfrågor. Deltagarna kommer bland annat från gymnasieskolor, ungdomsförbund, högskolor och universitet i Sverige och Finland. Vi samlas för att lära känna varandra, delta i workshops, diskutera hållbarhet ur olika perspektiv, få verktyg för att kunna driva påverkansarbete om angelägna frågor och få den kunskap som krävs för att jobba med de här frågorna i vardagen, till exempel i skolor, på arbetsplatser och i organisationer.

För samman människor

Globsol arbetar för ökad internationell solidaritet, är politiskt obundet och öppet för alla. Utbildningsprogrammet arrangeras årligen på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, i Esbo i Finland, samt på Biskops Arnö norr om Stockholm. Alla deltagare får alltså möjlighet att träffas både i Finland och Sverige. På grund av coronapandemin arrangerades Globsol digitalt 2020, men vi tror på det personliga mötet och hoppas att så snart som möjligt kunna återgå till det ordinarie upplägget med fysiska möten.

Mot globala orättvisor

Programmets huvudsakliga syfte är att hjälpa unga och aktiva människor, i Sverige och Finland, att mötas och skapa nya kontakter. Vi vill också öka förståelsen för globala frågor som framför allt berör biståndsländer. Deltagarna lär sig mer om globala orättvisor och hur problemen kan motverkas.

Sverige och Finland tillsammans

Globsol startades av Kulturfonden för Sverige och Finland tillsammans med Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Riksdagsledamot Annika Hirvonen var öppningstalare på Globsol 2018.
Deltagare från Globsol 2018 i Helsingfors.

Vaihtoehtoinen teksti

Globsol 2021 gör en djupdykning till biologisk mångfald och hur biologisk mångfald och klimatförändringar hänger ihop!

Vi kommer bland annat prata om internationellt samarbete, till exempel konvention för biologisk mångfald och Agenda 2030

Går det att sätta ett ekonomiskt pris på naturen och vad är Dasgupta-rapporten?

Ursprungsbefolkningar – klimatkrisen och biologiska mångfald ur samiskt perspektiv

Vad kan vi alla göra själva i våra egna liv och organisationer?

Anmälan till Globsol 2021: https://www.lyyti.fi/reg/Globsol_2021_5528

Mer information

Hör gärna av dig om du vill veta mer eller

Projektledare Anni Heikka
anni(at)kulturfonden.net
+46 73 544 79 19

Övriga projekt