Här kan du se en videoserie om Finlands och Sveriges historia från 1100-talet till nutid.