Använd gärna fondens logo då du/ni kommunicerar om ett projekt som förverkligas med stöd av fondens bidrag.

Allmänna riktlinjer:
Använd hela logon så att både symbolen och texten syns.
Byt inte färg på logon.
Ändra inte på formen eller proportionerna i logon.

Om du har frågor gällande användningen av loggan får du gärna kontakta det svenska sekretariatet (info@fondensverigefinland.org) eller det finländska sekretariatet (fonderna@hanaholmen.fi).

Grafiska anvisningar för användningen av fondens logotyp

Fondens logotyper

Nedan två exempel på fondens logotyp. Du kan ladda ned fondens logotyp i olika format via länkarna nedan.