Dansutbyte mellan Jönköping och Kuopio

2019 ville kulturskolan i Jönköping skapa ett danskunskapsutbyte för att bekanta sig med hur andra skolor jobbar med yrkesutbildningar i dans. Under ledning av Izabella Simonsbacka, danspedagog och konstnärlig ledare, besökte skolans repertoargrupp Jönköpings vänort Kuopio i östra Finland. Där fördjupade sig gruppen i ämnet dans, dess historia samt olika tekniker och scenerier.

Likheter och olikheter

Resan arrangerades i samarbete med Linda Kukko, som är kultursekreterare i dans vid Jönköpings kommun. Frågor man ville lyfta fram under besöket var bland annat hur skolorna förbereder sina elever inför en framtida yrkesutbildning samt vilka gemensamma beröringspunkter och arbetsmetoder man har. 

En förberedande dansutbildning i Kuopio

Kuopio har ett konservatorium som erbjuder en förberedande dansutbildning. Efter konservatoriet kan eleverna vidareutbilda sig i danspedagogik på Savonia yrkeshögskola. Det här konceptet är intressant för de svenska eleverna, eftersom Jönköping inte har någon yrkesutbildning inom ämnet dans.

Stärkta band mellan länderna

Enligt projektledaren Izabella Simonsbacka kommer utbytet av kunskap och erfarenhet att ytterligare stärka banden mellan Sverige och Finland. Besöket breddade relationerna inom såväl danskonsten som mellan danseleverna och pedagogerna såväl i Kuopio som i Jönköping.
– Genom att ta del av varandras vardag och arbetet med utvecklingen inom dansen i de båda länderna, för att inte tala om den livslånga vänskap som ett sådant här samarbete skapar, stärks och utvecklas relationerna mellan länderna och parterna, säger Simonsbacka.

Vill hålla kontakten

Tanken är att i framtiden bibehålla en kontinuerlig kontakt mellan vänorterna och personal från Kuopio konservatorium har redan bjudits in till Jönköping. 
– Eleverna själva var imponerade av varandra och upptäckte att dansen enar över språkgränserna. Finländarna är väldigt duktiga på dans och vågar även satsa på att utveckla de bästa dansarna på ett annat sätt än man gör i Sverige, konstaterar Izabella.

Drömmen om samarbeten över gränserna

Hela projektet har sin grund i Izabellas passion för dans och hon utvecklade danslinjen när hon började på Kulturskolan 1990. Hon ville att mera erfarna dansare har en möjlighet att fördjupa sig inom kärnämnen som klassisk balett, jazzdans och modern nutida dans. Hon har alltid närt en dröm om att utveckla samarbeten över gränserna, det ser Izabella som grunden till fredliga samhällen. Utbytet med Kuopio startade hon för att visa eleverna att man även kan söka sig till Finland.

Fonden gjorde resan möjlig

Utan fondens bidrag hade det inte varit ekonomiskt möjligt att utföra resan. Eleverna bekostade ändå själva sin mat. Samarbetet fortsätter och under 2021 reser en grupp lärare och elever från Kuopio till Sverige. Under tiden upprätthåller parterna kontakten på sociala medier.Utan fondens bidrag hade det inte varit ekonomiskt möjligt att utföra resan. Eleverna bekostade ändå själva sin mat. Samarbetet fortsätter och under 2021 reser en grupp lärare och elever från Kuopio till Sverige. Under tiden upprätthåller parterna kontakten på sociala medier.