Webbinarieserie om lokal matförsörjning och odling

Omställning Österbotten rf är en förening och nätverk som har skapats för att stödja och inspirera de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Österbotten. Föreningens syfte är att främja en hållbar livsstil på flera olika plan. Föreningen ordnar bland annat hållbarhetsrelaterade projekt och tillställningar genom vilka de strävar till att öka medvetandet om en hållbar livsstil.   

På grund av coronapandemin såg föreningen ett behov av att ordna en webbinarieserie om lokal matförsörjning och odling för att möta de utmaningar som uppstått i och med pandemin.   

”Under coronavåren 2020 hade allmänheten börjat intressera sig för varifrån deras mat kommer och hur de kan odla själva. Syftet var att uppmuntra detta begynnande intresse och att snabbt agera och möta de utmaningar som uppstått”, berättar Omställning Österbotten rf:s sekreterare Magdalena Lindroos.   

Fonden beviljade föreningen ett bidrag för att tillsammans med Omställningsnätverket i Sverige ordna den niodelade webbinarieserien. En av tankarna bakom det finsk-svenska samarbetet var att ge människor olika verktyg för att hantera en omvärld i snabb förändring och en osäker framtid.   

”Odlingsförhållanden och matproduktionen i Norden är väldigt lika varandra och vi står inför samma globala utmaningar. Den underliggande frågeställningen var: hur ställer vi om till motståndskraftiga, självförsörjande lokalsamhällen?”, berättar Lindroos.  

Det beviljade bidraget anser Lindroos att var i proportion för ambitionerna för projektet. Det användes till att boka in föreläsare från flera olika områden som berörde matproduktion och odling.  

”Bidraget var till stor hjälp för att vi kunde boka in populära och kunniga odlare såsom Farbror Grön Johannes Wätterbäck från Sverige som är känd för sina pallkrage- och tomatodlingar eller Philipp Weiss från Sverige som är go-to-personen när det kommer till ett av de nyare fenomenen skogsträdgårdar”, säger Lindroos.   

Föreningen kände till fonden från tidigare. Ansökningsprocessen var enligt Lindroos lätt och smidig och kommunikationen med fonden förlöpte fint.   

”Jag skulle varmt rekommendera även andra att söka bidrag från fonden”, säger Lindroos.    

Webbinarieserien lade en stabil grund för fortsatt arbete och föreningen har planerat in samarbeten kring evenemang och samhällsfrågor i framtiden.   

”En del av planerna, såsom att ordna den årliga svenska Omställningsfestivalen i Svenskfinland, har dock satts på is på grund av den fortsatt rådande coronasituationen”, konstaterar Lindroos.