Riktlinjer

Logotypen ska alltid synas i samband med de aktiviteter som fonden stödjer. Ange att fonden har beviljat bidrag, men skriv inte fonden som medarrangör.

Här hittar du vår logotyp i olika versioner.

Tagga i sociala medier
När ett projekt, som fonden finansierat, nämns i sociala medier ska du tagga så här:

  • Instagram: @fondensverigefinland
  • Facebook: @kulturfondensverigeochfinland
  • eller #fondenrahasto