Ny fondkoordinator

Fondens tidigare koordinator Anni Heikka har börjat ett nytt jobb och avslutade sin tjänst hos fonden den 11 mars. Vi önskar Anni all lycka i hennes nya arbete!

Alfiero Zanotto börjar som vår nya fondkoordinator den 4 april. Vi är glad över att få välkomna Alfiero till oss. Han har en gedigen erfarenhet inom vårt verksamhetsområde och har tidigare arbetat blad annat som seniorrådgivare på Kulturkontakt Nord med nordisk bidragsgivning, med Erasmus+ -programmet på Universitets- och högskolerådet i Stockholm och som utvecklingsledare hos Region Halland för det regionala kulturstödet.

Under tiden kommer vi har svårt att svara på brådskande frågor kring bidrag och hänvisar alla frågor till Mats Wallenius: mats@kulturfonden.net

Vi ber om ursäkt för eventuella förseningar i beslutsärenden men vi gör vårt bästa för att hålla de utlovade svarstiderna.

Läs också

Sommarstängt 2023

Det finländska sekretariatet och det svenska sekretariatet håller sommarstängt 1.7–6.8.2023. Vi önskar alla en glad sommar!

Svenskarnas bild av Finland allt positivare

Intresset för Finland har ökat i Sverige. Åtta av tio svenskar uppger nu att de är positivt inställda till grannlandet. Drygt hälften svarar att Natoprocessen påverkat deras bild av Finland i positiv riktning. Det är framför allt de unga som vill lära sig mer om Finland. Svenskarna uppskattar speciellt Finlands försvar, krishantering och välfungerande samhälle. Många ser Finland som ett mer jämställt land än tidigare och viljan att besöka landet har ökat signifikant. Det visar en enkät som det svenska analys-och undersökningsföretaget Novus har gjort i januari 2023 på uppdrag av tankesmedjan Magma, Kulturfonden för Finland och Sverige, Finlandsinstitutet, Finlands ambassad i Stockholm samt Hanaholmen.  Svenska män är generellt sett mer intresserade av Finland än kvinnor, och unga är mer intresserade än äldre. Det är speciellt historia, samhällsdebatt och säkerhetspolitik som intresserar. Nästan 80 procent anser även att Sverige och Finland kommit varandra närmare efter Rysslands angrepp på Ukraina. Svenskarnas syn på Finland som ett jämställt land har…