Svenskarnas bild av Finland allt positivare

Intresset för Finland har ökat i Sverige. Åtta av tio svenskar uppger nu att de är positivt inställda till grannlandet.

Drygt hälften svarar att Natoprocessen påverkat deras bild av Finland i positiv riktning.

Det är framför allt de unga som vill lära sig mer om Finland. Svenskarna uppskattar speciellt Finlands försvar, krishantering och välfungerande samhälle. Många ser Finland som ett mer jämställt land än tidigare och viljan att besöka landet har ökat signifikant.

Det visar en enkät som det svenska analys-och undersökningsföretaget Novus har gjort i januari 2023 på uppdrag av tankesmedjan MagmaKulturfonden för Finland och SverigeFinlandsinstitutet, Finlands ambassad i Stockholm samt Hanaholmen. 

Svenska män är generellt sett mer intresserade av Finland än kvinnor, och unga är mer intresserade än äldre. Det är speciellt historia, samhällsdebatt och säkerhetspolitik som intresserar. Nästan 80 procent anser även att Sverige och Finland kommit varandra närmare efter Rysslands angrepp på Ukraina.

Svenskarnas syn på Finland som ett jämställt land har ökat markant. Hälften anser att Finland är ett land som präglas av jämställdhet mellan könen, mot 26% 2017 när Novus senast frågade om ämnet.

Samtidigt är få svenskar intresserade av finsk kultur som litteratur, musik och film. Finlands klimatarbete har inte heller gjort ett intryck på svenskarna – bara 20% tycker att Finland ligger i framkant inom området.

Undersökningen bygger på 1016 webb- intervjuer med svenskar i åldern 18-79 år under perioden 4-11.1.2023. Novus panel är representativ för den svenska befolkningen.

Läs mera här 

Läs också

Julstängt 2023

Sekretariaten håller julstängt 23.12.2023-7.1.2024. Vi önskar alla god jul och ett gott nytt år!

Sommarstängt 2023

Det finländska sekretariatet och det svenska sekretariatet håller sommarstängt 1.7–6.8.2023. Vi önskar alla en glad sommar!