Stockholms fascinerande flageolettvärld

Forskningsarbete gav mersmak – fondens vistelsestipendium öppnade dörrarna till Stockholms fascinerande flageolettvärld

Doktorn i musik, Jari Puhakka, har ett spännande och lite annorlunda forskningsområde. Han undersöker olika flöjter, inte minst då flageoletten, som är systerflöjt till den klassiska blockflöjten. 
– Flageoletten var väldigt populär under 1700- och 1800-talen och den verkar ha haft ett starkt fotfäste i Norden, berättar Puhakka. 

Samlade material till forskning

I Stockholm finns det framförallt två museer med omfattande instrumentsamlingar från 1800-talet: Stiftelsen Musikkulturens Främjande (The Nydahl Collection) och Scenkonstmuseet. Puhakka ansökte om vistelsestipendium för att i museernas arkiv kunna samla material till en forskningsartikel. 

Spännande upptäckter i arkivet

– Vid Stiftelsen Musikkulturens Främjande skapade jag en lista på alla museets 14 flageoletter, 11 franska och 3 engelska. Det som främst skiljer dem åt är antalet fingerhål, som påverkar instrumentens teknik och spelegenskaper, säger Jari Puhakka. 
I arkivet gjorde Puhakka också en intressant upptäckt. 
– Officiellt finns det 15 flageoletter i samlingen, men den ena visade sig vara en Csakan, vilket är en slags biedermeier-blockflöjt från 1800-talet, konstaterar han. 

Vistelsestipendiet gjorde det möjligt

Scenkonstmuseets flageolettsamling är mera omfattande, så där krävs mera tid innan forskningen är klar. 
– Vistelsestipendiet möjliggjorde forskningsresan till Stockholm och mitt uppehälle där i fyra dagar. Det här räckte till för mitt behov just nu, men det vore fint om jag kunde fortsätta forskningen i de här museerna och eventuellt också i andra samlingar litet senare, säger Puhakka.

Rekommenderar andra att söka

Även om Jari Puhakka är mycket tacksam för stipendiet, önskar han att summorna kunde ses över. Nu blev det litet svårt att få pengarna att räcka till.
– Samarbetet med fonden löpte ändå väldigt smidigt och jag kan varmt rekommendera andra att söka bidrag, säger Puhakka.

Fint mottagande

Han är också tacksam för det fina mottagande han fick på de båda museerna. 
– På Stiftelsen Musikkulturens Främjande erbjöds jag gott om tid för min forskning, medan Scenkonstmuseets arkiv öppnade dörrarna till nya, intressanta forskningsobjekt. Jag fick tillgång till deras Galoubet-flöjter, som är en slags underart till flageoletten. Nu fick jag lust att bredda mitt forskningsområde till att gälla även dessa flöjter, avslutar Jari Puhakka.