Uppskov med anledning av Covid-19 – Finland

Vänligen kontakta det finländska sekretariatet angående uppskovsärenden via korrespondensfunktionen på ansökningsportalen https://ksf.rimbert.fi/.